ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název :  5%ní zápůjčka královského hlavního města Prahy z roku 1913 v obnosu K 25 000 000,-
 5%iges Anlehen der königlichen Hauptstadt Prag vom Jahre 1913 im Betrage von K 25 000 000,-
 Emprunt communal à 5% de la Capitale royale de Prague de ľannée 1913 au montant de 25 000 000 de couronnes.
Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  1 000 Korun
Sazba :  5,00 %
Město :  Praha
Datum :  20.12.1913
Splatnost :  Losováním, nejpozdějí v roce 1963
Emise :  ---
Série :  D
Počet :  4 800 ks
Rozměr :  270 x 400 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dluhopis 5%ní zápůjčka královského hlavního města Prahy z roku 1913 na 1000 Korun

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

   .
.
.
.