ZPĚT

03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  ČSR
Název :  City of Greater Prague, 7,50 % Mortgage Loan of 1922 (Město Velká Praha, 7,50 % hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922)
Nominál :  500 Dolarů
Sazba :  7,50 %. Od 8.10.1946 snížena sazba na 6,00 %.
Město :  Hlavní město Velká Praha
Datum :  1.5.1922
Splatnost :  1.5.1952. Od 8.10.1946 splatnost prodloužena do 1.11.1960. Část dluhopisů splacena až r. 1986.
Série :  D
Počet :  --- ks
Rozměr :  251 x 394 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :