ZPĚT

03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  ČSR
Název :  City of Greater Prague - Mortgage loan of 1922 (Hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922)
Nominál :  50 liber
Sazba :  7,5 %
Město :  Londýn
Datum :  1.11.1922
Splatnost :  ---
Počet :  2 500 ks
Poznámka :  Série A
   
AVERS :

   
REVERS :

---