ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  ČSR
Město :  Hlavní město Praha (City of Greater Prague)
Název :  7,50% Hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922.
 7,50% Mortgage loan of 1922.
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  50 Liber
Sazba :  7,50 %
Město :  Londýn
Datum :  1.11.1922
Splatnost :  Losováním, nejpozději 1.5.1952.
Emise :  Dluhopis librové emise.
Série :  A
Počet :  2 500 ks
Rozměr :  333 x 490 mm
Poznámka :  Půjčka byla vydána za účelem vybudování elektrických podniků, vodáren a plynáren.
   .
.
Avers :

Librový dluhopis 7,50% Hypotekární půjčka města Velké Prahy z 1922, 50 Liber

   .
.
Revers :

   .
.
.
.