ZPĚT

03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Název :  Výpůjčka král. hlavního města Prahy z roku 1874 (Anlehe der königlichen Hauptstadt Prag vom Jahre 1874)
Nominál :  100 Zlatých
Sazba :  6 %
Město :  Praha
Datum :  1.11.1874
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---