ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název :  Výpůjčka král. hlavního města Prahy z roku 1874, pěti milionů zlatých rak. čísla na šest ze sta.
 Sechsprocentiges Anlehen der königlichen Hauptstadt Prag vom Jahre 1874, von fünf Millionen Gulden Oest. Währung.
Typ :  Dlužní list
Nominál :  100 Zlatých
Sazba :  6,00%
Město :  Praha
Datum :  1.11.1874
Splatnost :  Losováním, nejpozději z roce 1924.
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  6 000 ks
Rozměr :  242 x 384 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.

Avers :

Dluhopis Výpůjčka král. hlavního města Prahy z roku 1874 na 100 Zlatých

   .
.

Vnitřní strana :

..
..

Revers :

   .
.
.
.