ZPĚT

 02 - Dluhopisy zemské správy
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Země :  Markrabství Moravské
Instituce :  Pokladnice fondu k vyvazení pozemností
 Grundentlastungs-Fonds-Casse
Název :  Grundentlastungs-Schuldverschreibung der Markgraffschaft Mähren
 Dlužní úpis v příčině vyvazení pozemností markrabství Moravského
Nominál :  300 Zlatých
Sazba :  5,00 %
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  1.11.1853
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 456 x 302 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Grundentlastungs-Schuldverschreibung der Markgraffschaft Mähren, Brünn 1853, 300 Gulden

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.