ZPĚT

 02 - Dluhopisy zemské správy
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Země :  Markrabství Moravské
Instituce :  Pokladnice fondu k vyvazení pozemností
 Grundentlastungs-Fonds-Casse
Název :  Dlužní úpis v příčině vyvazení pozemností markrabství Moravského
 Grundentlastungs-Schuldverschreibung der Markgraffschaft Mähren
Nominál :  1 000 Zlatých
Sazba :  5,00 %
Město :  Brno
Datum :  1.11.1851
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 459 x 300 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dlužní úpis Pokladnice fondu k vyvazení pozemností markrabství Moravského, Brno 1851, 1000 Zlatých

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.