ZPĚT

02 - Dluhopisy zemské správy
   
Stát :  ČSR
Země :  Čechy
Název :  Východočeská 5% zemská investiční půjčka elektrizační z r. 1921 v částce 30 000 000 Kč
Nominál :  500 Kč
Sazba :  5 %
Město :  Praha
Datum :  1.5.1921
Splatnost :  50 let
Počet :  --- ks
Rozměr :  390 x 260 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---