ZPĚT

 02 - Dluhopisy zemské správy
   
Stát :  ČSR
Země :  Čechy
Název :  Východočeská 5% zemská investiční půjčka elektrisační z roku 1921 v částce 30,000.000.- Korun českosl.
 5% Ostböhmische Landes-Elektrifizierungs-Anleihe vom Jahre 1921 in der Höhe von 30,000.000 Kč
 Emprunt du pays pour ľélectrisation de la Bohême de ľEst 5%, de ľan 1921, de Couronnes tchécosl. 30,000.000.
 5% East Bohemia Electrification Investment Loan from the year 1921, nominal value Kč 30,000.000,-
Nominál :  500 Kč
Sazba :  5,00 %
Město :  Praha
Datum :  1.5.1921
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1972. Počínaje dnem 1.9.1922.
Počet :  4 000 ks
Rozměr :  390 x 260 mm - dvojlist
Poznámka :  Financováno rozšíření elektrárny v Poříčí u Trutnova.
   
.
Avers :

Dluhopis, Východočeská 5% zemská investiční půjčka elektrisační z roku 1921, Praha, 500 Kč

   
.

Vnitřní strana :

. .
.
REVERS :

---

   
.
.

Další obrázky :

Pohled na elektrárnu v Poříčí z roku 1929.

.
.
.