ZPĚT

 02 - Dluhopisy zemské správy
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Země :  Markrabství Moravské
Název :  Zemská půjčka markrabství Moravského
 Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren
Nominál :  2 000 Korun
Sazba :  5,00 %
Město :  Brno
Datum :  17.3.1917
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1977.
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 246 x 379 mm - dvojlist
Poznámka :  Autor grafiky: Jano Köhler (Koehler).
   
.

Avers :

Dluhopis, Zemská půjčka markrabství Moravského, Brno 1917, 2000 Korun

   
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.

Revers :

---

   .
.
.
.