ZPĚT

02 - Dluhopisy zemské správy
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Země :  Markrabství Moravské
Název :  Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren)
Nominál :  1 000 K
Sazba :  5,00 %
Město :  Brno
Datum :  17.3.1917
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1977.
Počet :  --- ks
Rozměr :  246 x 379 mm - dvojlist
Poznámka :  Autor grafiky: Jano Köhler (Koehler).
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :

---