ZPĚT

02 - Dluhopisy zemské správy
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Země :  Markrabství Moravské
Název :  Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren)
Nominál :  1 000 K
Sazba :  5 %
Město :  Brno
Datum :  17.3.1917
Splatnost :  17.3.1977
Počet :  --- ks
Rozměr :  246 x 379 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---