ZPĚT

 02 - Dluhopisy zemské správy
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Země :  Markrabství Moravské
Název :  Zemská půjčka markrabství Moravského v obnosu 50 000 000 K splatná ve 40 letech.
 Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren im Betrage von 50 000 000 K rückzahlbar innerhalb 40 Jahren.
Typ :  Dluhopis
Nominál :  500 Korun
Sazba :  4,50 %
Město :  Brno
Datum :  1.2.1911
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1951.
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 376 x 244 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.

Avers :

Dluhopis, Zemská půjčka markrabství Moravského, Brno 1911, 500 Korun

   
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.

Revers :

   
.
.
.