ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...) - Československé dluhopisy vydané v zahraničí
   .
.
Československá státní půjčka z roku 1922 (Czechoslovak state loan of 1922)
 Dolarová emise A z roku 1922:
- Dlužní úpis na 100 Dolarů
- Dlužní úpis na 500 Dolarů
- Dlužní úpis na 1 000 Dolarů
 Dolarová emise B z roku 1924:
- Dlužní úpis na 100 Dolarů
- Dlužní úpis na 500 Dolarů
- Dlužní úpis na 1 000 Dolarů
.
 Librová emise A z roku 1922:
- Dlužní úpis na 100 Liber
- Dlužní úpis na 500 Liber
- Dlužní úpis na 1 000 Liber
 Librová emise B z roku 1924:
- Dlužní úpis na 100 Liber
- Dlužní úpis na 500 Liber
- Dlužní úpis na 1 000 Liber
.
.
.
Zahraniční půjčka republiky Československé (Emprunt de la extérieur République Tchécoslovaque)
 Francouzská emise z roku 1932:
- Poukázka 5% 1932-1937 zaručená francouzskou vládou (Bon 5% 1932-1937 garanti par le gouvernement Français), 1 000 Franků
- Poukázka 5% 1932-1937 zaručená francouzskou vládou (Bon 5% 1932-1937 garanti par le gouvernement Français), 5 000 Franků
 Francouzská emise z roku 1937:
- Poukázka 5% 1937-1942 zaručená francouzskou vládou (Bon 5% 1937-1942 garanti par le gouvernement Français), 1 000 Franků
- Poukázka 5% 1937-1942 zaručená francouzskou vládou (Bon 5% 1937-1942 garanti par le gouvernement Français), 5 000 Franků
.
.
.
.