ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...) - Fondové dluhopisy
   .
.
Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé
 Jsou známé emise z let 1928, 1929, 1931, 1932 a 1939. Zlomkové dluhopisy zatím neobjeveny.
 Emise z roku 1928:
- Dluhopis na 5 000 Kč
- Dluhopis na 10 000 Kč
- Dluhopis na 20 000 Kč
- Dluhopis na 50 000 Kč
.
 Emise z roku 1929:
- Dluhopis na 5 000 Kč
- Dluhopis na 10 000 Kč
- Dluhopis na 20 000 Kč
- Dluhopis na 50 000 Kč
.
 Emise z roku 1931:
- Dluhopis na 5 000 Kč
- Dluhopis na 10 000 Kč
- Dluhopis na 20 000 Kč
- Dluhopis na 50 000 Kč
.
 Emise z roku 1932:
- Dluhopis na 5 000 Kč
- Dluhopis na 10 000 Kč
- Dluhopis na 20 000 Kč
- Dluhopis na 50 000 Kč
.
 Emise z roku 1939:
- Dluhopis na 5 000 Kč
- Dluhopis na 10 000 Kč
- Dluhopis na 20 000 Kč
- Dluhopis na 50 000 Kč
.
.
.
 Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
 (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen)
 Fond vznikl na podkladě bankovních zákonů v roce 1924 za účelem zmírnění ztrát vzniklých především poklesem cen zboží, hodnoty investic nebo z dubiózních pohledávek. K ostatním ztrátám se přihlíželo jen tedy, pokud to vyžadoval veřejný zájem. 
 O podporu z fondu mohly žádat banky, spořitelny, záložny, zemské úvěrní ústavy nebo hospodářská družstva, pokud splnily podmínky fondu (většinou reorganizace ústavu, apod.)
 Fond byl spravován a zastupován 17-ti členným kuratoriem (od roku 1932 mělo kuratorium 21 členů), které jmenovala vláda na dobu 5 let. Do fondu přispíval každý rok stát příspěvkem až do výše 50 000 000 Kč, bankovní ústavy 10% z čistého zisku a ostatní peněžní ústavy v rozmezí 0,1% až 1,25% ze zisku.
 Kuratorium fondu bylo zmocněno, aby do výše podpor ke krytí ztrát vydalo fondové dluhopisy, alespoň se 4% úrokem a splatné losováním, nejpozději ve 40 letech (od roku 1937 se doba splatnosti dluhopisů prodloužila na 52 let). Úročení a umořování těchto dluhopisů bylo kryto příjmy fondu a za dluhopisy ručil stát. V prvních letech existence fondu se celkový objem vydaných dluhopisů pohyboval ve výši 1 640 000 000 Kč.
 Od 31.12.1945 zanikla povinnost peněžních ústavů platit příspěvky do fondu a od 1.1.1946 se snížilo úročení dluhopisů na 3%.
 Fond byl zrušen zákonem č. 112 z 11.6.1947.
.
 Fondové dluhopisy byly vydány v základních nominálních hodnotách 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000 a 50 000 Kč. Část dluhopisů byla dále rozdělena na pětiny, tzv. zlomkové dluhopisy. Celkem v jedné emisi existuje 36 různých variant dluhopisů a některé nominální hodnoty se překrývají.
 Doposud jsou známé emise z roku 1926, včetně zlomkových dluhopisů a emise z roku 1932, bez zlomkových dluhopisů.
 Vládní nařízení č. 28/1940 Sb. ze dne 9.11.1939 uvádí existenci fondových dluhopisů znějící na jméno. Tyto dluhopisy jsou neznámé, pravděpodobně se jedná o hromadné dluhopisy ve vyšších nominálních hodnotách, vydané právnickým osobám. Mezi sběrateli se vyskytují pouze dluhopisy znějící na doručitele. 
.
 Emise z roku 1926:
- Dluhopis na 500 Kč (Základní nominál)
- Zlomkový dluhopis 1/5 na 100 Kč
- Zlomkový dluhopis 2/5 na 100 Kč
- Zlomkový dluhopis 3/5 na 100 Kč
- Zlomkový dluhopis 4/5 na 100 Kč
- Zlomkový dluhopis 5/5 na 100 Kč
- Dluhopis na 1 000 Kč (Základní nominál)
- Zlomkový dluhopis 1/5 na 200 Kč
- Zlomkový dluhopis 2/5 na 200 Kč
- Zlomkový dluhopis 3/5 na 200 Kč
- Zlomkový dluhopis 4/5 na 200 Kč
- Zlomkový dluhopis 5/5 na 200 Kč
- Dluhopis na 5 000 Kč (Základní nominál)
- Zlomkový dluhopis 1/5 na 1 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 2/5 na 1 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 3/5 na 1 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 4/5 na 1 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 5/5 na 1 000 Kč
- Dluhopis na 10 000 Kč (Základní nominál)
- Zlomkový dluhopis 1/5 na 2 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 2/5 na 2 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 3/5 na 2 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 4/5 na 2 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 5/5 na 2 000 Kč
- Dluhopis na 20 000 Kč (Základní nominál)
- Zlomkový dluhopis 1/5 na 4 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 2/5 na 4 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 3/5 na 4 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 4/5 na 4 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 5/5 na 4 000 Kč
- Dluhopis na 50 000 Kč (Základní nominál)
- Zlomkový dluhopis 1/5 na 10 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 2/5 na 10 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 3/5 na 10 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 4/5 na 10 000 Kč
- Zlomkový dluhopis 5/5 na 10 000 Kč
.
 Emise z roku 1932:
- Dluhopis na 500 Kč (Základní nominál)
- Dluhopis na 1 000 Kč ( Základní nominál)
- Dluhopis na 5 000 Kč ( Základní nominál)
- Dluhopis na 10 000 Kč ( Základní nominál)
- Dluhopis na 20 000 Kč ( Základní nominál)
- Dluhopis na 50 000 Kč ( Základní nominál)
.
.
.
.