ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...) - Dluhopisy ČSR vydané v letech 1945-1953
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní půjčka umořitelná 1960-1989
Typ :  Dílčí dluhopis
Nominál :  50 000 Kčs
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  2.1.1951
Splatnost :  Losováním v letech 1960 až 1989.
Emise :  4.
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámka :  ---
   .
.

Avers :

Dluhopis, 4. emise, Státní půjčka umořitelná 1960-1989, Praha 1951, 50000 Kčs

..
.

Revers :

---

   .
.
.
.