ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...) - Dluhopisy ČSR vydané v letech 1945-1953
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní půjčka umořitelná 1957-1986
Typ :  Dílčí dluhopis
Nominál :  5 000 Kčs
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  16.10.1947
Splatnost :  Losováním v letech 1957 až 1986.
Emise :  2.
Série :  D/S
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámka :  Autor grafického návrhu dluhopisu: B. a M. Saxl.
   .
.

Avers :

Dluhopis, 2. emise, série D/S, Státní půjčka umořitelná 1957-1986, Praha 1947, 5000 Kčs

..
.

Revers :

---

   .
.
.
.