ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Magyar Királyság (Maďarské království)
Název :  Állami Kötelezvény
Nominál :  100 000 Kč
Sazba :  3,00 %
Město :  Budapest (Budapešť)
Datum :  7.5.1931
Splatnost :  1944
Počet :  --- ks
Série :   I. c.
Rozměr :  200 x 251 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :