ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Slovenská republika
Název :  Štátna konverzná pôžička Slovenskej republiky
Nominál :  1 000 Ks
Sazba :  3,00 %
Město :  Bratislava
Datum :  1.7.1942
Splatnost :  Losováním, počínaje rokem 1945, nejpozději v roce 1994.
Počet :  --- ks
Série :   Lit. B
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.
REVERS :

---