ZPĚT

Unifikace vnitřního státního dluhu - Unifikační půjčka z roku 1936
   
.
Unifikační půjčka z roku 1936 - Unifikace vnitřního státního dluhu 
 Vzhledem k velkému počtu vydaných státních dluhopisů s různým úročením a splatností, bylo přistoupeno, na základě zákona z 15.5.1936, k unifikaci (sjednocení) dosavadních státních půjček s vyšším úročením než 3,50% (celkem 52 druhů půjček v nominální hodnotě 20 600 518 500 Kč) a to výměnou obíhajících dluhopisů za dluhopisy unifikační půjčky.
 Výměna dluhopisů byla dobrovolná, avšak majitelé, kteří své dluhopisy nevyměnili, byli povinni složit dluhopisy ve lhůtě do 30.5.1936 do vázané úschovy u Poštovní spořitelny, jinak se předpokládal souhlas s výměnou. Dluhopisy takto složené (dle stavu z června 1938 pouze v nominální hodnotě 50 736 250 Kč) pozbyly sirotčí jistoty a jejich konečná úprava měla být vyhrazena zvláštním zákonem.
 Výměna byla zahájena podle vyhlášky ministra financí ze 14.9.1936, dnem 26.9.1936, kterýmžto dnem byla také zavedena unifikační půjčka na pražskou bursu a zrušen zároveň záznam původních vyměňovaných půjček. Pro výměnu byla stanovena promlčecí lhůta 15 let.
 Unifikační půjčka byla vydána v 5ti různých druzích, z nichž měly být 4 umořitelné v letech 1938 až 1987, jeden druh je neumořitelná renta.
 Všechny druhy jsou vydány v nominálních hodnotách po 500, 1 000, 5 000, 10 000, 50 000 Kč s úrokovými kupony. Úroky se vyplácely beze všech srážek.
 Umořitelné dluhopisy byly rozvrženy do 4 000 stejně velkých sérií, z nichž každý rok měl být slosován počet, který vyplývá z umořovacích plánů, sestavených na základě stejných ročních anuit. Vylosované dluhopisy byly splatné 3 měsíce po tahu nominální hodnotou.
 Ministr financí byl zmocněn umořování kdykoliv zvýšit a to volnými nákupy s trhu pod jmenovitou hodnotou nebo neumořenou část emise kdykoli po tříměsíční výpovědi dílem nebo zcela splatit.
 Kromě běžných dluhopisů byly vydány u všech druhů k ulehčení výměny i zvláštní zlomkové dluhopisy, bez kuponů a v nominálních hodnotách po 50, 100, 200, 250 Kč, které měly být do konce roku 1946 vyměněny za běžné dluhopisy, budou-li předloženy v dostatečném počtu.
 Do konce roku 1951 nevyměněné zlomkové dluhopisy měly propadnout bez náhrady.
 Promlčecí lhůta úroků byla 6 let a samotných dluhopisů 30 let po dni splatnosti.
.
Přetisk „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“
 Po vzniku Protektorátu byli vlastníci dluhopisů a pokladničních poukázek povinni do poloviny roku 1939 podat přihlášku u některého peněžního ústavu s pověřenou funkcí přihlašovacího místa s prohlášením, že vlastník (fyzická nebo právnická osoba) dluhopisů nebo pokl. poukázek má trvalé bydliště v Protektorátu Č a M a složit tyto státní dluhopisy do vázané úschovy.
 O přihláškách rozhodovala Poštovní spořitelna a po schválení přihlášky byly státní dluhopisy označeny přetiskem „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“ a vráceny zpět majiteli. Takto označené dluhopisy byly volně obchodovatelné a bez jakýkoliv restrikcí se vyplácely úroky.
 Za pokladniční poukázky byly vydávány depozitní stvrzenky Poštovní spořitelny.
   Zdroj informací:
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1938-1939.
.
.
4,50% Unifikační půjčka, emise A (únorová), umořitelná 1938-1987
Dluhopisy vydány k výměně za:
 6,00% IV. státní půjčka
 4,50% Prémiová půjčka
 6,00% Elektrisační půjčka z 1921
 5,00% Půjčka práce
 V celkové přejímací hodnotě 5 456 000 000 Kč. Emise mohla být zvýšena použitím ke splacení nebo ke konverzi pokladničních poukázek nebo jiných státních dluhů.
 Půjčka měla být umořena v 50ti letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním.
.
. Zlomkové dluhopisy:
          50 Kč
        100 Kč
        200 Kč
        250 Kč
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M
        500 Kč         500 Kč
     1 000 Kč      1 000 Kč
     5 000 Kč      5 000 Kč
   10 000 Kč    10 000 Kč
   50 000 Kč    50 000 Kč
. .
. .
.
4,50% Unifikační půjčka, emise B (květnová), umořitelná 1938-1987
 Dluhopisy vydány k výměně za:
 6,00% Moučná půjčka
 6,00% Investiční půjčka z 1921
 5,00% Investiční půjčka z 1923
 6,00% Konversní půjčka z 1923
 6,00% Konsolidační půjčka
 V celkové přejímací hodnotě 5 832 000 000 Kč. Emise mohla být zvýšena použitím ke splacení nebo ke konverzi pokladničních poukázek nebo jiných státních dluhů.
 Podle vládního nařízení z 11.11.1936 bylo vydáno asi 665,000.000 Kč k výměně domácího bloku 8,00% zahraniční půjčky.
 Půjčka měla být umořena v 50ti letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním.
.
. Zlomkové dluhopisy:
          50 Kč
        100 Kč
        200 Kč
        250 Kč
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M
        500 Kč         500 Kč
     1 000 Kč      1 000 Kč
     5 000 Kč      5 000 Kč
   10 000 Kč    10 000 Kč
   50 000 Kč    50 000 Kč
. .
. .
.
3,75% Unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987
 Dluhopisy vydány k výměně za:
 5,00% (původně 5,50%) IV. státní půjčka
 5,00% Konversní a investiční půjčka dráhy Ústí-Teplice
 5,00% Prioritní obligace dráhy Ostrava-Frýdlant
 5,00% Investiční půjčka z 1931
 5,00% Půjčka z 1928
 5,00% Železniční náhradní dluhopisy, lit. E
 5,25% Železniční náhradní dluhopisy, lit. F
 V celkové přejímací hodnotě 2 553 000 000 Kč.
 Půjčka měla být umořena v 50ti letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním.
.
. Zlomkové dluhopisy:
          50 Kč
        100 Kč
        200 Kč
        250 Kč
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M
        500 Kč         500 Kč
     1 000 Kč      1 000 Kč
     5 000 Kč      5 000 Kč
   10 000 Kč    10 000 Kč
   50 000 Kč    50 000 Kč
. .
. .
.
3,00% Unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987
 Dluhopisy vydány k výměně za:
 4,00% (původně 5,00%) IV. státní půjčka
 4,00% Půjčky k nabytí akcií dráhy Košice-Bohumín
 4,00% Železniční náhradní dluhopisy, lit. C
 4,00% Slosovatelné státní dluhopisy lit. D
 4,00% a 4,50% Umořitelná náhradní renta
 4,00% Prioritní obligace dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald I., II. a III. emise
 4,00% Prioritní obligace Společnosti moravských místních drah z 1900 (Mutěnice-Kyjov)
 4,00% Prioritní obligace místních drah Mariánské Lázně-Karlovy Vary, Domažlice-Tachov, Německý Brod-Žďár-Tišnov, Kostelec-Telč, Německý Brod-Humpolec, Vsetín-Velké Karlovice, Moravské Budějovice-Jemnice, Strakonice-Vimperk, Vodňany-Prachatice, Sdružených pošumavských místních drah.
 4,00% Prioritní akcie Sdružených pošumavských drah a dráhy Německý Brod-Humpolec
 4,00% Půjčka Buštěhradské železnice
 V celkové přejímací hodnotě 3 714 000 000 Kč.
 Půjčka měla být umořena v 50ti letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním.

.

.
. Zlomkové dluhopisy:
          50 Kč
        100 Kč
        200 Kč
        250 Kč
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M
        500 Kč         500 Kč
     1 000 Kč      1 000 Kč
     5 000 Kč      5 000 Kč
   10 000 Kč    10 000 Kč
   50 000 Kč    50 000 Kč
. .
. .
.

3,00% Unifikační neumořitelná renta

 Dluhopisy vydány k výměně za:
 4,00%, 4,20% a 4,50% Náhradní renta
 4,00% Prioritní akcie místních drah Chrudim-Holice, Strakonice-Březnice, Kolín-Kácov, Rakovník-Mladotice, Zadní Třebaň-Lochovice, Světlá-Ledeč-Kácov.
 V celkové přejímací hodnotě 3 148 000 000 Kč.
.
. Zlomkové dluhopisy:
          50 Kč
        100 Kč
        200 Kč
        250 Kč
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M
        500 Kč         500 Kč
     1 000 Kč      1 000 Kč
     5 000 Kč      5 000 Kč
   10 000 Kč    10 000 Kč
   50 000 Kč    50 000 Kč
. .
. .
. .
. .