ZPĚT

Unifikace vnitřního státního dluhu - Unifikační půjčka z roku 1936
   

Unifikace vnitřního státního dluhu. 

Podle zákona z 15./5. 1936 (č. 128 Sb. z. a n.) mají býti dosavadní vnitřní státní půjčky s nominálním zúročením vyšším než 3½ % vyměněny za unifikační půjčku, vydanou v 5 různých typech. Výměna jest dobrovolná, avšak majitelé, kteří si výměny nepřejí, byli podle vyhlášky ministra financí z 18./5. 1936 (č. 138 Sb. z. a n.) povinni složiti dluhopisy ve lhůtě do 30./5. 1936 do vázané úschovy u poštovní spořitelny, jinak se předpokládal souhlas s výměnou.
Dluhopisy takto složené (podle stavu z června 1938 jen 50,736.250 Kč jmenovité hodnoty z celkové sumy vyměňovaných půjček 20.600,518.500 Kč nominale) pozbyly sirotčí jistoty a jejich konečná úprava jest vyhrazena zvláštnímu zákonu. Výměna byla zahájena podle vyhlášky ministra financí z 14./9. 1936 (č. 253 Sb. z. a n.) dnem 26./9. 1936, kterýmžto dnem byla také zavedena unifikační půjčka na pražskou bursu a zrušen zároveň záznam půjček vyměňovaných. Kupony vyměňovaných půjček dospívající po počátku úrokování půjčky unifikační se již nevyplácejí. Pro výměnu stanovena jest propadná lhůta 15 let.
.
.
Unifikační půjčka z roku 1936.

Vydána podle zákona z 15./5. 1936 (č. 128 Sb. z. a n.) a vyhlášky ministra financí z 18./5. 1936 (č. 138 Sb. z. a n.) k výměně dosavadních vnitřních státních půjček s nominálním úročením nad 3,5 % (celkem 52 druhů s nominale 20.600,518.500 Kč). Může býti vydávána také za účelem splacení nebo výkupu nevyměněných půjček vnitřních (na př. půjček nejníže zúročitelných, nepojatých do unifikace), státních pokladničních poukázek a jiných státních dluhů. Podle zákona z 8./4. 1938 (č. 77 Sb. z. a n.) může býti vydávána k provedení všech zákonných úvěrových zmocnění.
Vydána v 5 druzích, z nichž jsou 4 umořitelné v letech 1938 až 1987, jeden druh jest neumořitelná renta. Všechny druhy vydány v kusech po 500, 1000, 5000, 10.000, 50.000 Kč s pololetními kupony. Úroky vyplácejí se beze všech srážek. Dluhopisy druhů umořitelných jsou rozvrženy do 4000 stejně velikých serií, z nichž každého roku bude slosován počet, který vyplývá z umořovacích plánů, sestavených na základě stejných ročních anuit. Vylosované dluhopisy jsou splatny 3 měsíce po tahu jmenovitou hodnotou. Ministr financí jest zmocněn umořování kdykoliv zesíliti a to také volnými nákupy s trhu pod jmenovitou hodnotou nebo neumořenou část emise kdykoli po tříměsíční výpovědi dílem nebo zcela splatiti. Kromě kusů pravidelných byly vydány u všech druhů k ulehčení výměny i zvláštní kusy zlomkové bez kuponů po 50, 100, 200, 250 Kč, které mohou býti do konce roku 1946 vyměněny za kusy pravidelné s běžným kuponem, budou-li předloženy v dostatečném počtu; při tom se vyplatí v hotovosti i úroky ode dne, kdy počalo úrokování kusů pravidelných. V letech 1947-1951 děje se výměna za kusy pravidelné jen s běžným kuponem. Do konce roku 1951 nevyměněné zlomkové dluhopisy propadnou bez náhrady. Úroky promlčují se v 6 letech, kapitál v 30 letech po dni splatnosti.
Všechny druhy unifikační půjčky jsou znamenány na pražské burse od 26./9. 1936, kterýmžto dnem byla zahájena výměna dosavadních státních půjček.

. .
.
.
- 4½ % unifikační půjčka, emise A (únorová), umořitelná 1938-1987 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe, Emission A (Februaremission); Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná emise A (februárová); Állami egységesítési A. kibocsátású (februári) törlesztéses kölcsön)
Vydána k výměně 6 % IV. státní půjčky, 4½ % premiové půjčky, 6 % elektrisační půjčky z 1921 a 5 % půjčky práce v celkové přejímací hodnotě 5.456,000.000 Kč. Emise může býti zvýšena použitím ke splacení nebo ke konversi pokladničních poukázek nebo jiných státních dluhů. Kupony 15./2. a 15./8.
Úrokování počíná 15./8. 1936, první kupon splatný 15./2. 1937. Půjčka bude umořena v 50 letech, počínajíc rokem 1938, a to slosováním. Slosování se koná 15./5., vylosované dluhopisy splatny 15./8. téhož roku. První slosování se konalo 15./5. 1938. Oběh koncem 1937: 6.539,577.900 Kč. Kurs na pražské burse 1936: 97.10; 1937: nejvyšší 97.40, nejnižší 97.10, poslední 97.40; 1938 (do 30./6.): 97.40.
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M (*)
- 50 Kč
- 100 Kč
- 200 Kč
- 250 Kč
.
- 500 Kč - 500 Kč
- 1 000 Kč - 1 000 Kč
- 5 000 Kč - 5 000 Kč
- 10 000 Kč - 10 000 Kč
- 50 000 Kč - 50 000 Kč
. .
. .
.
- 4½ % unifikační půjčka, emise B (květnová), umořitelná 1938-1987 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe, Emission B (Maiemission); Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná emise B (májová); Állami egységesítési B. kibocsátású (májusi) törlesztéses kölcsön)
Vydána k výměně 6 % moučné půjčky, 6 % investiční půjčky z 1921, 5 % investiční půjčky z 1923, 6 % konversní půjčky z 1923 a 6 % konsolidační půjčky v celkové přejímací hodnotě 5.832,000.000 Kč. Emise může býti zvýšena použitím ke splacení nebo ke konversi pokladničních poukázek nebo jiných státních dluhů. Podle vládního nařízení z 11./11. 1936 (č. 278 Sb. z. a n.) vydáno asi 665,000.000 Kč k výměně domácího bloku 8 % zahraniční půjčky. Kupony 15./5. a 15./11.
Úrokování počíná 15./11. 1936, první kupon splatný 15./5. 1937. Půjčka bude umořena v 50 letech počínajíc rokem 1938, a to slosováním. Slosování se koná 15./2., vylosované dluhopisy splatny 15./5. téhož roku. První slosování se konalo 15./2. 1938. Oběh koncem 1937: 6.564,834.500 Kč. Kurs na pražské burse 1936: 97.10, 1937: nejvyšší 97.40, nejnižší 97.10, poslední 97.40; 1938 (do. 30./6.): 97.40.
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M (*)
- 50 Kč
- 100 Kč
- 200 Kč
- 250 Kč
.
- 500 Kč - 500 Kč
- 1 000 Kč - 1 000 Kč
- 5 000 Kč - 5 000 Kč
- 10 000 Kč - 10 000 Kč
- 50 000 Kč - 50 000 Kč
. .
. .
.
- 3¾ % unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
Vydána k výměně 5 % (původně 5½ %) IV. státní půjčky, 5 % konversní a investiční půjčky dráhy Ústí-Teplice, 5% prioritních obligací dráhy Ostrava-Frýdlant, 5 % investiční půjčky z 1931, 5 % půjčky z 1928, 5 % železničních náhradních dluhopisů lit. E a 5¼ %, železničních náhradních dluhopisů lit. F v celkové přejímací hodnotě 2.553,000.000 Kč. Kupony 15./4. a 15./10. 
Úrokování počíná 15./10. 1936, první kupon splatný 15./4. 1937. Půjčka bude umořena v 50 letech, počínajíc rokem 1938 a to slosováním. Slosování se koná 15./7., vylosované dluhopisy splatny 15./10. téhož roku. První slosování se konalo 15./7. 1938. Oběh koncem 1937: Kč 2.393,362.600. Kurs na pražské burse 1936: 85.65, 1937: 85.65, 1938 (do 30./6.): nejvyšší 85.65, nejnižší 85.60, poslední 85.60.
.
Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M (*)
- 50 Kč
- 100 Kč
- 200 Kč
- 250 Kč
- 500 Kč - 500 Kč
- 1 000 Kč - 1 000 Kč
- 5 000 Kč - 5 000 Kč
- 10 000 Kč - 10 000 Kč
- 50 000 Kč - 50 000 Kč
. .
. .
.
- 3% unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
Vydána k výměně 4 % (původně 5 %) IV. státní půjčky, 4 % půjčky k nabytí akcií dráhy Košice- Bohumín, 4 % železničních náhradních dluhopisů lit. C a náhradních dluhopisů lit. D, 4 % a 4½ % umořitelné náhradní renty, 4 % priorit dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald I., II. a III. emise, 4 % priorit Společnosti moravských místních drah z 1900 (Mutěnice-Kyjov), 4 % prioritních obligací místních drah Mariánské Lázně-Karlovy Vary, Domažlice-Tachov, Německý Brod-Žďár-Tišnov, Kostelec-Telč, Německý Brod-Humpolec, Vsetín-Velké Karlovice, Moravské Budějovice-Jemnice, Strakonice-Vimperk, Vodňany-Prachatice, Sdružených pošumavských místních drah. 4 % prioritních akcií Sdružených pošumavských drah a dráhy Německý Brod-Humpolec, 4 % půjčky Buštěhradské železnice, v celkové přejímací hodnotě 3.714,000.000 Kč. Kupony 15./3. a 15./9. 
Úrokování počíná 15./9. 1936, první kupon splatný 15./3. 1937. Půjčka bude umořena v 50 letech, počínajíc rokem 1938 a to slosováním. Slosování se koná 15./12., vylosované dluhopisy splatny 15./3. následujícího roku. První slosování se konalo 15./12. 1937. Oběh koncem 1937: 3.334,923.100 Kč. Kurs na pražské burse 1936: 70.45, 1937: nejvyšší 71.20, nejnižší 70.75, poslední 71.10, 1938 (do 30./6.): nejvyšší 71.10, nejnižší 71, poslední 71.05.

.

Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M (*)
- 50 Kč
- 100 Kč
- 200 Kč
- 250 Kč

 

- 500 Kč - 500 Kč
- 1 000 Kč - 1 000 Kč
- 5 000 Kč - 5 000 Kč
- 10 000 Kč - 10 000 Kč
- 50 000 Kč - 50 000 Kč
. .
. .
.

- 3% unifikační neumořitelná renta (Staatliche Unifizierungsrente, Štátna renta unifikačná, Állami egységesítési járadék)

Vydána k výměně 4 %, 4.2 %, 4½ % náhradní renty, 4 % prioritních akcií místních drah Chrudim-Holice, Strakonice-Březnice, Kolín-Kácov, Rakovník-Mladotice, Zadní Třebaň-Lochovice, Světlá-Ledeč-Kácov v celkové přejímací hodnotě 3.148,000.000 Kč. Kupony 15./6. a 15./12. 
Úrokování počíná 15./12. 1936, první kupon jest splatný 15./6. 1937. Oběh koncem 1937: 2.510,478.250 Kč. Kurs na pražské burse 1936: 65.85, 1937: nejvyšší 65.90, nejnižší 65.85, poslední 65.90, 1938 (do 30./6.): 65.90.

.

Dluhopisy bez přetisku Protektorát Č+M Dluhopisy s přetiskem Protektorát Č+M (*)
- 50 Kč
- 100 Kč
- 200 Kč
- 250 Kč

- 500 Kč - 500 Kč
- 1 000 Kč - 1 000 Kč
- 5 000 Kč - 5 000 Kč
- 10 000 Kč - 10 000 Kč
- 50 000 Kč - 50 000 Kč
.
.

.
(*) Po rozpadu Československa a vzniku Protektorátu byli vlastníci dluhopisů a pokladničních poukázek povinni do poloviny roku 1939 podat přihlášku u některého peněžního ústavu s pověřenou funkcí přihlašovacího místa s prohlášením, že vlastník (fyzická nebo právnická osoba) dluhopisů nebo pokl. poukázek má trvalé bydliště v Protektorátu a složit státní dluhopisy do vázané úschovy. 
O přihláškách rozhodovala Poštovní spořitelna a po schválení přihlášky byly státní dluhopisy označeny přetiskem „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“ a vráceny zpět majiteli. Takto označené dluhopisy byly volně obchodovatelné a bez jakýkoliv restrikcí se vyplácely úroky. Za pokladniční poukázky byly vydávány depozitní stvrzenky Poštovní spořitelny.
.
. Zdroj původních informací: J. Kašpar: Československé bursovní papíry 1938-1939.
.
.
.
.