ZPĚT

01-1936  Unifikace vnitřního státního dluhu - Unifikační půjčka z roku 1936
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní renta unifikační republiky Československé (Staatliche Unifizierungsrente, Štátna renta unifikačná, Állami egységesítési járadék)
Nominál :  50 000 Kč
Sazba :  3,00%
Město :  Praha
Datum :  15.6.1936
Splatnost :  Není
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  ---
Rozměr :  250 x 356 mm - dvojlist
Poznámka :  Přetisk: „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

REVERS :