ZPĚT

Unifikace vnitřního státního dluhu - Unifikační půjčka z roku 1936
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní renta unifikační
 Štátna renta unifikačná
 Staatliche Unifizierungsrente
 Állami egységesítési járadék
Nominál :  5 000 Kč
Sazba :  3,00%
Město :  Praha
Datum :  15.6.1936
Splatnost :  Není
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  ---
Rozměr :  cca 250 x 356 mm - dvojlist
Poznámka :  Přetisk: „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“
   
.

Avers :

Dílčí dluhopis Státní renta unifikační, Praha 1936, přetisk Protektorát Č+M, 5000 Kč

   
.

Vnitřní strana :

Schuldverschreibung Staatliche Unifizierungsrente, Protektorat Böhmen und Mähren, Prag 1936, 5000 Kronen

.
.

Revers :

Obligace Státní unifikační neumořitelná renta, V. Neubert a Synové Praha 1936

   
.
.
.