ZPĚT

Unifikace vnitřního státního dluhu - Unifikační půjčka z roku 1936
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní umořitelná půjčka unifikační
 Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná
 Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe
 Állami egységesítési törlesztéses kölcsön
Nominál :  5 000 Kč
Sazba :  3,00%
Město :  Praha
Datum :  30.6.1936
Splatnost :  Losováním, maximálně 50 let (počínaje rokem 1938)
Emise :  ---
Série :  002 571
Počet :  ---
Rozměr :  cca 250 x 356 mm - dvojlist
Poznámka :  Autor grafického provedení: Cyril Bouda. Přetisk: „Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava“
   
.

Avers :

Dílčí dluhopis Státní unifikační půjčka, Praha 1936, přetisk Protektorát Č+M, 5000 Kč, Cyril Bouda

   
.

Vnitřní strana :

Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe, Protektorat Böhmen und Mähren, Prag 1936, 5000 Kronen

.
.

Állami egységesítési törlesztéses kölcsön, Cseh–Morva Protektorátus, Prága 1936, 5000 Korona

.
.

Revers :

Obligace Státní unifikační půjčka, Cyril Bouda, Melantrich Praha 1936

   
.
.
.