ZPĚT

Unifikace vnitřního státního dluhu - Unifikační půjčka z roku 1936
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní umořitelná půjčka unifikační
 Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná
 Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe
 Állami egységesítési törlesztéses kölcsön
Nominál :  500 Kč
Sazba :  4,50%
Město :  Praha
Datum :  30.5.1936
Splatnost :  Losováním, maximálně 50 let (počínaje rokem 1938)
Emise :  B - květnová
Série :  000 289
Počet :  ---
Rozměr :  cca 250 x 355 mm - dvojlist
Poznámka :  Autor grafického provedení: Cyril Bouda.
   
.

Avers :

Dílčí dluhopis Státní unifikační půjčky, emise B únorová, Praha 1936, 500 Kč, Cyril Bouda

   
.

Vnitřní strana :

Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe, Emission B, Prag 1936, 500 Kronen

.
.

Állami egységesítési törlesztéses kölcsön, Prága 1936, 500 Korona

.
.

Revers :

Obligace Státní unifikační půjčka, Cyril Bouda, Československá grafická UNIE Praha 1936

   
.
.
.