ZPĚT

01-1936  Unifikace vnitřního státního dluhu - Unifikační půjčka z roku 1936
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní umořitelná půjčka unifikační Československé (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
Nominál :  500 Kč
Sazba :  4,50%
Město :  Praha
Datum :  30.5.1936
Splatnost :  Losováním, maximálně 50 let (počínaje rokem 1938)
Emise :  A - únorová
Série :  0 000 434
Počet :  ---
Rozměr :  250 x 356 mm - dvojlist
Poznámka :  Autor grafického provedení: Cyril Bouda
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :