ZPĚT

Slosovatelné státní železniční dluhopisy republiky Československé z roku 1928
   
.
Stát :  ČSR
Název :  Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé
 Slósovateľný štátny železničný dlhopis Československej republiky
 Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik
 Csehszlovák köztársasági állami vasuti sorsolási
Nominál :  400 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  16.4.1928
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1.11.1960 (v roce 1936 byl zbytek neslosovaných dluhopisů vyměněn za 3,00%-ní unifikační půjčku).
Série :  C
Počet :  ---
Rozměr :  cca 251 x 383 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.

Avers :

Slosovatelný státní železniční dluhopis lit. C, 400 Kč, Praha 1928

   
.

Vnitřní strana :

Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik lit. C, 400 Kronen, Prag 1928

.
.

Csehszlovák köztársasági állami vasuti sorsolási lit. C, 400 Korona, Prága 1928

.
.

Revers :

---

   
.
.
.