ZPĚT

Slosovatelné státní železniční dluhopisy republiky Československé z roku 1928
   
.
Stát :  ČSR
Název :  Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé
 Slósovateľný štátny železničný dlhopis Československej republiky
 Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik
 Csehszlovák köztársasági állami vasuti sorsolási
Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  16.4.1928
Splatnost :  Losováním, nejpozději 1.11.1973 (v letech 1933 až 1937 umořování pozastaveno a tím lhůta prodloužena).
Série :  A
Počet :  ---
Rozměr :  cca 249 x 385 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.

Avers :

Slosovatelný státní železniční dluhopis lit. A, 1000 Kč, Praha 1928

   
.

Vnitřní strana :

Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik lit. A, 1000 Kronen, Prag 1928

.
.

Csehszlovák köztársasági állami vasuti sorsolási lit. A, 1000 Korona, Prága 1928

.
.

Revers :

---

   
.
.
.