ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Název :  Kassenschein - Pokladniční poukázka
Nominál :  100 000 K
Sazba :  3,50 %
Město :  Praha
Datum :  16.3.1941
Splatnost :  16.3.1956
Série/emise :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  A5 - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---