ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Název :  Pokladniční poukázka Protektorátu Čechy a Morava (Kassenschein des Protektorats Böhmen und Mähren)
Nominál :  10 000 K
Sazba :  3,50 %
Město :  Praha
Datum :  15.11.1940
Splatnost :  15.11.1944
Počet :  --- ks
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---