ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Bon Československé republiky (pokladniční poukázka)
Nominál :  5 000 Kč
Sazba :  --- %
Město :  Praha
Datum :  5.11.1922
Splatnost :  5.2.1923
Počet :  --- ks
Poznámka :  Série V.
   
AVERS :

   
REVERS :

---