ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Název :  Schatzanweisung - Pokladniční poukázka
Nominál :  100 000 K
Sazba :  0 %
Město :  Praha
Datum :  1.1.1943
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---