ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní pokladniční poukázka republiky Československé
Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  3,75 %
Město :  Praha
Datum :  1.5.1938
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---