ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  3,75% Státní pokladniční poukázka republiky Československé splatná dne 1.5.1939
Typ :  Pokladniční poukázka - dluhopis
Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  3,75 %
Město :  Praha
Datum :  1.5.1938
Splatnost :  1.5.1939
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 200 x 127 mm
Papír :  Ceninový papír s vodoznakem.
Poznámka :  Autor grafického návrhu dluhopisu je Antonín Morávek.
   .
.
Avers :

Státní pokladniční poukázka republiky Československé, Praha 1938, 1000 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.