ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní pokladniční poukázka republiky Československé
Nominál :  50 000 Kč
Sazba :  3,75 %
Město :  Praha
Datum :  1.5.1936
Splatnost :  1.5.1939
Série :  C
Počet :  --- ks
Rozměr :  195 x 130 mm
Poznámka :  ---
   

AVERS :

   

REVERS :