ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986 (Štátna pôžička umoritežná 1957-1986)
Nominál :  5 000 Kčs
Sazba :  3 %
Město :  Praha
Datum :  16.10.1946
Splatnost :  1957 - 1986
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámka :  Série I., Lit. D - slovenský text
   
AVERS :

   
REVERS :

---