ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní unifikační půjčka republiky Československé (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoritežná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
Nominál :  5 000 Kč
Sazba :  3,75 %
Město :  Praha
Datum :  15.6.1936
Splatnost :  50 let
Série :  001110
Počet :  ---
Rozměr :  cca 250 x 353 mm - dvojlist
Poznámka :  Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
   
AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.
REVERS :

---