ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
Nominál :  200 Kč - 5. zlomkový (pětinový) dluhopis z 1 000 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  2.1.1926
Splatnost :  40 let, losováním.
Počet :  ---
Rozměr :  260 x 389 - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   

Vnitřní strana :

REVERS :