ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989
Nominál :  50 000 Kčs
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  2.1.1951
Splatnost :  1960 - 1989
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámka :  Série 4
   
AVERS :

   
REVERS :

---