ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  4% dluhopis Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé
Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  1.11.1932
Splatnost :  40 let
Počet :  140 ks
Poznámka :  Série 67
   
AVERS :

   
.

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :