ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Emprunt de la Extérieur République Tchécoslovaque (Zahraniční půjčka republiky Československé) 
Nominál :  1 000 Fr.
Sazba :  5 %
Město :  ---
Datum :  1.4.1937
Splatnost :  1937 - 1942
Poznámka :  Bon - poukázka
   
AVERS :

   
REVERS :

---