ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní unifikační půjčka republiky Československé
Nominál :  50 000 Kč
Sazba :  4,5 %
Město :  Praha
Datum :  30.5.1936
Splatnost :  50 let
Poznámka :  Emise B - květnová
   
AVERS :

   
REVERS :

---