ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Název :  Tilgbareanleihe - Umořitelná půjčka 1942 - 1991
Nominál :  100 000 K
Sazba :  3,75 %
Město :  Praha
Datum :  16.1.1942
Splatnost :  16.1.1991
Počet :  --- ks
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---