ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název :  Státní železniční dluhopis (Österreichische Nordwestbahn und der Süd-Norddeutsche Verbidungsbahn)
Nominál :  400 K
Sazba :  4 %
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  7.5.1909
Splatnost :  1.7.1968
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---