ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR (Protektorát Čechy a Morava)
Název :  Státní umořitelná půjčka obrany státu
Nominál :  500 Kč
Sazba :  4,5 %
Město :  Praha
Datum :  29.7.1936
Splatnost :  1938 až 1987
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---