ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - rentová
Nominál :  75 Kč
Sazba :  3,5 %
Město :  Praha
Datum :  6.11.1922
Splatnost :  ---
Poznámka :  Částečná náhrada za rakouské válečné dluhopisy.
   
AVERS :

   
REVERS :

---