ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - rentová (3,50% Štvrtá štátna pôžička republiky Československej - rentová, 3,50% Vierte Staatsrentenanleihe der Čechoslovakischen Republik, 3,50%-os Csehszlovák köztársasági negyedik állami - járadékkölcsön)
Nominál :  75 Kč
Sazba :  3,50 %
Město :  Praha
Datum :  6.11.1922
Splatnost :  ---
Série :  ---
Počet :  ---
Rozměr :  250 x 381 mm - dvojlist
Poznámka :  Částečná náhrada za rakouské válečné dluhopisy.
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

REVERS :

---