ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Prozatímní list
Nominál :  200 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  1.5.1923
Splatnost :  "Prozatímní listy zůstanou v oběhu, pokud nebudou učiněna další příslušná opatření na základě rozdělení předválečných dluhů dle přílohy k čl. 203 mírové smlouvy St. Germainské, pokud se týče k čl. 186 mírové smlouvy Trianonské."
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---