ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní unifikační půjčka republiky Československé (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe)
Nominál :  50 000 Kč
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  30.6.1936
Splatnost :  Losováním, nejpozději v 50 letech, počínaje rokem 1938.
Série :  001 649
Počet :  ---
Rozměr :  250 x 350 mm - dvojlist
Poznámka :  Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :