ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní unifikační půjčka republiky Československé
Nominál :  50 000 K
Sazba :  3 %
Město :  Praha
Datum :  30.6.1936
Splatnost :  50 let
Poznámka :  Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
   
AVERS :

   
REVERS :

---